Na današnji dan, Kandeloru 2. veljače, 1941. godine ban dr. Ivan Šubašić otvorio je u Kneževom dvoru Dubrovačku biblioteku.

Novootvorena biblioteka imala je dva odjeljenja. U prvom su se nalazile knjige strogo stručnog i znanstvenog sadržaja, a u drugom je bila javna biblioteka i čitaonica za najšire društvene slojeve.

Iza Drugog svjetskog rata, 1946. godine, Dubrovačka biblioteka je promijenila naziv u Gradska biblioteka. Kako je fond knjižnice rastao, tako je i posudbeni dio imao sve više korisnika što je ometalo znanstveni rad. Najprije se odvojilo fondove u dva zasebna odjela: Znanstveni i Opće-popularni, a onda je 1950. godine došlo do osamostaljenja odjela i osnivanja ustanova, Naučne i Gradske biblioteke

Naučna biblioteka je zadržala samostalnost i ime, dok je Gradska mijenjala osnivače i nazive, mjesta rada i ulogu. U 25 godina odvojeno se odvijao rad i djelovanje tih dviju dubrovačkih knjižnica. Prema odluci gradskih vlasti 1975. godine ponovo se ujedinjuju Općinska (današnja Narodna) i Naučna biblioteka (današnja Znanstvena) u zajedničku ustanovu pod nazivom Dubrovačke biblioteke (današnje Dubrovačke knjižnice). 77 godina od utemeljenja Dubrovačke knjižnice i dalje objedinjuju rad Znanstvene i Narodne knjižnice zajedno s njezinim ograncima (Cavtat, Gruž, Mokošica i Montovjerna).

Zbirke Dubrovačkih knjžnica imaju više od pola milijuna svezaka knjiga, bogat fond časopisa, te vrijednu rukopisnu zbirku kao i zbirku inkunabula te audiovizualnu i drugu građu, koju redovito koristi oko 4 000 članova, građana Dubrovnika i bliže okolice, ali i brojni znanstvenici, stručnjaci i studenti iz cijele Republike Hrvatske i inozemstva.